Përjetoje atë kudo

Choose from more than 2400 Bible versions in over 1600 languages on your computer, phone, or tablet -- with many available as audio Bibles.

Shiko versionet e Biblës

Bëje atë Biblën tënde

Thekso ose Shëno vargjet e tua të preferuara, krijo Figura me Vargje të cilat mund t'i shpërndash dhe pjesëve të Biblës shtoju Shënime publike ose private.

Krijo falas llogarinë tënde

Instalo tani programin

Programi i Biblës është plotësisht falas, pa reklama dhe pa blerje brenda programit. Ai është instaluar në kaq pajisje unike (deri tani):

Shkarko Programin e Biblës Falas.

Devocione dhe Plane Leximi falas

Planet e Biblës ju ndihmojnë të angazhoheni çdo ditë me Fjalën e Perëndisë, pak nga pak.


Lexo, Dëgjo, Shiko, Shpërndaj

Fillo tani