ប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះគ្រប់ទីកន្លែង

ជ្រើសរើសព្រះគម្ពីរ 2400 ជំនាន់ ដែលមានជាង 1600 ភាសា នៅលើ កុំព្យូទ័រ ទូរស័ព្ទ ឬថេប្លេត -- ជាមួយនឹងសំឡេងអានព្រះគម្ពីរជាច្រើន។

មើលកំណែកម្មវិធីព្រះគម្ពីរ

ធ្វើឲ្យវាជាកម្មវិធីព្រះគម្ពីររបស់អ្នក

រំលេច ឬចំណាំឃ្លាសំណព្វរបស់អ្នក បង្កើត​រូបភាព​ឃ្លាដែល​អ្នក​អាច​ចែករំលែក​ និងភ្ជាប់​កំណត់ចំណាំ​ជាសាធារណៈ ឬផ្ទាល់​ខ្លួន​​ទៅកាន់វគ្គកម្មវិធី​ព្រះគម្ពីរ ។

បង្កើត​គណនី​ឥតគិតថ្លៃរបស់អ្នក

ដំឡើងកម្មវិធីឥឡូវនេះ

កម្មវិធីព្រះគម្ពីរគឺពិតជាឥតគិតថ្លៃ ដោយមិនមាន​ការផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម ឬការជាវ​កម្មវិធីជាប់មកជាមួយ។ វាត្រូវបានដំឡើងនៅលើ​ឧបករណ៍ជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈ​ពិសេសនេះ (មកទល់ពេលនេះ)៖

ដោន​ឡូដ​យក​ Bible App ដោយ​ឥត​គិតថ្លៃ

គម្រោងអាន និងការលះបង់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ

គម្រោងព្រះគម្ពីរជួយឲ្យអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង​ពាក្យសំដីរបស់ព្រះជាម្ចាស់​ម្ដងបន្តិចៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។


អាន ស្ដាប់ មើល ចែករំលែក

ចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះ